» ยอดดอยปุย


ยอดดอยปุย อยู่ในเขตบ้านห้วยฮี้
ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง เป็นยอดเขาที่สูงมากถึง ๑, ๗๒๒ เมตร
มีลักษณะเป็นที่ราบปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าป่าสนเขาและป่าดิบเขาคล้ายกับบนยอดภูกระดึง
ในช่วงหน้าร้อนมีดอกไม้ตามทุ่งหญ้าออกดอกสวยงาม
นักท่องเที่ยวที่สนใจจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อนำทาง
เส้นทางเดินป่าห้วยแม่สะกึดทอดขนานไปกับลำน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด
เพราะเงียบสงบร่มรื่นมาก